Ok Savaşı

Oyunda karşınızadaki rakibinizi okunuzla vurmanız ve o sizi öldürmeden sizin onu öldürmeniz gerekmektedir. Fareniz ile okunuzu gerebilir, derece ayarına bakarak hedef alabilir ve ok fırlatabilirsiniz.