Hamster Topu

Sevimli hamster ile tepelerden yuvarlanarak ilerlemeye ve engellere takılmadan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışmalısınız. Kayalara, kurtçuklara ve diğer neslerin üzerinden atlayarak kelebekleri toplamalısınız.