Bakugan Puzzle

Bakugan’ın baş karakterlerinden Dan’in resmi parçalanmış, biran önce birleştirerek Dan’e yardım etmek ister misin? Mouse’unu kullanarak doğru parçaları biraraya getir.